Lyd Tip

Nyeste billede af Jupiter Vojens

Kuglespil

https://da.wikipedia.org/wiki/Petanqueregler  

Se de meget enkle regler for dette udendørs franske kuglespil .

Sms

Sådan skriver man SMS : Find først frem til beskeder i menuen . Tit er der en konvelut at se. Så skal man så klikke på ny eller lignende. Man skal hurtig efterhinanden klikke på de bogstaver som står på tasterne. Der står som regel tre på hver. For at skrive et A tryk kun engang på den hvor det står . Skal man skrive b og c som står på samme tast , vent et øjeblik til der kommer en blinkende streg , så kan man taste det næste bogstav . To gange hurtig efterhinanden . til et b  og tre gange for et c. Hos mange laves et mellemrum med 0 tasten , men det er forskellig . Hos mange skifter man mellem store og små med enten stjerne eller firkant. Klik på send , når det er færdig og tast så telefonnummeret og igen på send eller ok . Modtagen har det næsten med det samme . Er mobilen ikke tændt kan den gemmes op til en uge .

En hurtigere metode er at man altid kun trykker engang på den tast hvor bogstavet står . Så gætter den det rigtige ort og rigtig tit er det rigtig . Ellers står der stav og man trykke på ok og staver det og igen på ok .Det  kan også være man skal trykke på en af piletasterne . Men langt det meste kan den i forvejen . Næste gang kan den det. Man skal indstille det først med hvilken metode man vil bruge . Det ses så i øverste venstre hjørne . Man skal tit bruge stjerne tasten og trykke to gange for at komme til ønskede.

MNS er noget af det samme , men man kan også sende billeder og det er meget dyrere.

Meget ældre kan kun store bogstaver og kun den ene måde til SMS . Det er dem med meget små skærme .

Der kan også være en blyant på den tast man bruger til SMS . Og den første taltast kan bruges  til mellemrum hos nogle . For at tænde og slukke skal man for det meste bruge et langt tryk . Hos nogle er denne tast øverst på kanten . Se en noget bedre anvisning 

http://www.a-huset.dk/w%200090%20sms_vejledning.htm   

Smartphons

De nye mobiler kaldes for Smartphone !

De har ingen taster . Man skal bruge fingeren til at bevæge dem op og ned og til siden . Så kommer der jo nok noget frem med tal på hvormed man kan ringe , ved at trykke med fingreren på tallene.

Også når man er på nettet gør man sådan . Man kan komme langt omkring , ved bare at skubbe den op til en side. Kender man til dette kan man nok selv finde ud af det meste , selv om bruganvisningerne ikke er ret udførlige eller helt mangler. Nogle har nok også en dl fejl . Sådan er det med de fleste brugsanvisninger. Og husk at man også med den ligesom med alle andre mobiler først Tster nummeret og så trykker på ring op .  

Audio

Genvej til lyd fra Youtube !
Har man en ældre Computer og eller ældre system ; kan det være at der er problemer med lyden , eller slet ingen lyd .
Men man har alligevel mulighed for at komme til at høre det. 
Man skal bare have det på en USB StIk (Nøgle ) .Og så kan man se og høre det på TV !
Først klikker man på Del hos Youtube , altså ikke på tastaturets Del . Der kommer så noget frem lige under Del eller deromkring . Det skal man kopire ved at samtidig at trykke på Ctrl og C . Nu ligger det i en usynlig udklipsholder. Men kun så længe computeren stadig er tændt. Så nu skal man finde et program til at få det på en USB Stik . Det kaldes at convertere. 
Så søg hos Google eller andre eller bare fra Adresselinien på Vidio Convert. Der kommer så flere muligheder frem . Vælg gerne et hvor der står noget med Youtub , men andre kan også bruges. Klik på dets overskrift for at åbne det. Prøv ellers dette https://www.onlinevideoconverter.com/video-converter 
Her er der så en nemt synlig linie , hvor man skal indtaste det fra udklipsholderen . Det gøres med samtidig tryk på Ctrl og V. 
Så skal man vælge vidio format . Vælg MP4 som er det bedste. 
Klik så på Convert.Eller som her på Start. Når det er færdig , der ses som en bjælke som fyldes ud skal man trykke på Dovnload , som nu er kommen frem .Eller som her en rundkreds med tal hvor langt den er hende.Der skal man vælge hvor det skal gemmes. Vælg USB Stikker , som nok kaldes for Flytbar disk , hvis man da ikke har givet den et andet navn . Usb skal man have sat til inden man startede computeren . Der fyldes så igen en blælke ud og så er det færdig . Eller også ses det kun som en meget lille rundkreds enten i et øverste eller nederste hjørne . Det kan nemt overses. Kommer an på hvilken styresystem man har . Når kredsen er fuldt på og den ikke blinker mere , kan man dobbelklikke eller også kun med et klik på den og så se om det er lykkes . Det er det nok !Selv hele film tager som regel kun få minutter. Så man sparer også meget på interenettet . Man kan dog også gemme det på computeren et sted og så senere kopire det til en Usb Stik . Selv om man ikke havde nogen lyd kan den alligevel høres på TV . Det skal være på en USB Stik og ikke på en Harddisk . For man kan ikke skifte med at se noget på Computeren og TV med en Harddisk . De skal formateres til enten en Computer eller TV . og så kan man kun se det på den ene Computer eller TV. Men på en Usb kan man se det på både flere Computere og TV . Husk Formatering også betyder at slette alt ! Så det skal man være forsigtig med . 
Til slut et lille tip . Hvis et vindue som det jo kaldes kun er meget lille og man ikke vil have det til at fylde hele skærmen kan man holde musen med nedtryk venstre tast enten på en af hjørnerne eller et andet sted og så trække det til en passende størrelse. 
Lige noget mere: Selv om man kopirer det fra Youtube fra kun en lille visning , ses det på hele skærmen på TV . Jeg vil lige sige at jeg ikke selv har prøvet det . Men det virker jo , når man slår lydeb fra med andet , så jeg tror at det også gør det her. Så er det mulig at man altid lige først skal klikke på det når det er færdig dovnloadet ,for at det bliver gemt . Sådan skal man jo også gøre med billeder hos Windows 8,1 , men behøves nok ikke hos andre systemer. 

Plug and Play

Det betyder klar til brug , men for Harddiske som skal bruges til at optage fra TV med er det ikke så godt . For de skal så alligevel først formateres . Men hvis der er indstillet flere Mapper f or vidio og billeder og andet , kommer der ikke noget automatisk frem til formatering . Og det kan være svært at finde frem til det. Men så kan man først formatere på computeren  . Og så kommer der nok noget frem på TV om at man nu skal formatere her . Sig ja til det. Og så fyldes nogle blælker ud og det tager kun få minuttet og så er den klar til brug .

Vidioere er ved at være helt forældede. Men den bedste måde at indstille kanalerne . så de også straks kommer på samme plads som ved TV er at tilslutte vidioen og tænde for den og så installere TV Kanalerne igen . Så installeres samtidig dem på vidioen . 

Jeg har nu opsagt denne min Hjemmeside til Sommer . 

Støvsuger Tip

Hos mange støvsugere skal man samtidig trykke på to sider af slangen , hvor der er markeret noget og så trække den ud . Det står der tit ikke i anvisningen .
Poser til nok alle kan man få hos www.nypose.dk 

Frekvensnummer

Nu er der jo kommen noget til som hedder Frekvensnummer hos Yousee . Selv om det ikke var der før er det nu på alle TV . 
Det er 450 . Men da der er overskydende felter skal disse fyldes ud med nuller . Men først indtast 450 . Ved netværksnummeret er det omvendt . Der skal man Først fylde ud med nuller. Se mere om dem lidt længere nede her på siden . 
For at komme til at indstille det , gå ind i menuen . Det videre er så nemt , at alle nok nemt kan finde ud af det . 

Hos Yousee har de nu kun grundpakken og så mulighed for at vælge et bestemt antal valgfrie kanaler. 10 eller 20 . Men de gamle kunder beholder det de har nu . Og man får nu altid en boks med . Så passer reklamen med at man kan sætte på pause og andre ting jo også godt nok !


Optage med USB

Sådan optager men med en Usb stik . Når den er sat til siges der at den først skal formateres. Sig ja til det og følg de få nemme anvisninger. Man skal bare bekræfte det . Det skal kun gøres første gang . Så gå ind på TV Guiden og vælg med en af de store piletaster hvad du vil optage. Tryk så på den tast , hvor der er markeret med rødt enten på den eller nedenunder den . Man kan godt indstille til det flere timer før , men kun til samme dag eller lige efter , hvis det er efter kl 24. 00 . Så kommer noget frem hvor du skal trykke på bekræft . Og så på ok ! Man kan godt se det samme program samtidig , med at man optager , men ingen andre . TV må godt være slukket , men skal stå på standby . Du skal altså have det tændt fra stikkontakten .

For at afspille det optagede gå igen ind i TV Guiden . Tryk så på den gule tast. Så kan du se en liste med alle optagelser. Hvis du da ikke har slettet nogen . Det kan man gøre med et tryk på den røde , når man er inde her. Skal igen bekræftes med ok . Tryk på ok igen for at starte forfra og på Fortsæt for at fortsætte hvor du slap sidst . Klik så igen på ok og nu går den igen . For at afslutte på Exit . Det Sidste er altid øverst .

De andre kan man finde med piletasterne . Man kan få det til at gå meget hurtigere og dermed spole det hurtig frem , men op til flere tyk til en dertil hørende tast . Der står nok to pile på den , som peger ti højre og modsat for at det skal spoles tilbage. Det kan være svært at find Guiden , men hos de fleste står det unde tasten . Ellers må man prøve sig frem , hvis man da ikke har en brugsanvisning . Den skal mindst have 32 GB

Nogle kan kun med en stor harddisk .

Oplysninger om personer

Har lige læst noget om , hvordan man kan finde frem eller få andre oplysninger om personer . Det kan ske fra enhver komune . Man behøver ikke at kende personens CPR Nummer  ! Det er nok med personens navn og enten fødselsdato eller en adresse  og det kan være både nuværende navn og adresse eller også et tidligere navn eller tidligere adresse. Eller jo også Navn og personnummer. Der kan man få at vide om vedkommende stadig lever. Muligvis også hans eller hendes Erhver , men kun vis de har oplysning derom og det har de ikke altid . Uanset om man får de ønskede oplysninger eller ikke , skal man betale op til 75 kroner for det. men det kan jo godt gå an . Jeg tror nok at noget lignende kan man bruge , hvis det drejer sig om noget fra udlandet . Dog er det her bedst helt at droppe det med CPR Nummeret ; for det er de kun få lande som har !Navn og fødselsdato og en adresse har de fleste jo nok på den de søger. Husk hele navnet . Men det går måske også med kun for og efternavn .

PC - Nedlukning

Glem ikke at lukke rigtig ned ! Gør man det kan der komme opstarts - problemer . De er dog ikke værre end at man hurtig kan få den igang igen , med et tryk på en hvilken som helst tast. Prøv altid først dette , inden man går igang med det her forneden .

Sytip Og Vindusfolie Tip

Husk at både over og undertråden skal rulle den rigtige vej . Ellers kommer der kruseduller på bagsiden ! Man må prøve sig frem med hvad der er den rigtige. Og efter hver spoling prøv altid først på et stykke stof . Foden kan tages af , ved at trykke den lidt opad . Og sættes fast igen ved at sætte den lige under , hvor den skal sidde og så trykke den ned , den der hvor man også trykke den ned , når man skal til at sy . Det lille håndtag bag på maskinen .
Synåle skal sidde med den flade side bagud . 

Folien skal ikke trækkes fra hinanden ! Det skal bare gøres våd på bagsiden og på vinduet og så sættes godt fast. Så der er tit fejl i brugsanvisningerne !

Betaling med kort på nettet

Jeg regner med at de fleste ved hvordan man gør . Men ellers se her . Man skal bruge kortnummeret og ikke kontonummeret.  Det står med stor på forsiden . Man skal ikke lave mellemrum ! Så bruges også udløbsdato for både måned og år . Hvis datoerne er med kun et tal skal man sætte et 0 foran .  Og til slut de tre tal som står på bagsiden . Først skal man dog vælge korttypen . Selv om de nu hedder Visa skal man alligevel bruge det hvor der står Dankort . Som regel står der både Dankort og Visa Dankort. Det nok fordi mange muligvis stadig har de gamle til de udløber. Så på noget som udgør betaling eller lignende . 
Der bruges ikke pinkoden . Hos enkelte skal man også opgive det navn som kortet står i . Hvis der ikke står noget andet ; skal man klikke på vis kurv eller direkte på kurven , for at komme til betalingen . Husk altid ar aceptere betingelserne.

Det er nemt at finde ud af at handle . Man klikker   på billederne for at få en beskrivelse og større billeder frem . Vil man så have det klikkes på  Læg i Kurv .  Er man færdig klikkes på næste og til slut på til betaling . Det er de fleste ting man betaler forud med kort . Men der findes også steder hvor man kan betale bagefter . 
Man kan næsten købe alt på nettet. 
Søg blot med et eller flere ord på det i søger og så kommer der nok mange muligheder frem . 
Som regel går det meget hurtig med at få varerne . I de fleste tilfælde leveres de med posten . Andre har egne levandører . 
Man skal næsten altid bruge en E-Mail - Adresse. Men det kan godt være en Web - Mail -Adresse. 
Der for man som regel også kvtteringen . Det er ikke altid der er nogen med i pakken . Derimod er der kun få hvor man skal bruge Nem Id eller andet. 
Dog hos mange skal man også oprettes som bruger og logge ind , men ikke hos alle. 
Tit skal man kvittere for pakken hos posten .

Noget om Windows 8 og 8,1

Man skal ikke lade sig afskrække af APS Fliserne hos Windows 8 ! Det er bare nogle extra ting , som man dog nemt helt kan undvære ! Jeg selv bruger kun to . Den med Windows Mail og den med Billeder. Faktisk er det aldrig lykkes mig at få installeret de fleste andre. Men som sagt de kan undværes . Det er lige som med de nye mobiltelefoner. De har også så mange funktioner , men mange kan nøjes med kun tale og sms . Så man betaler der for en masse man slet ikke har brug for . Nu er der sommetider mulighed for at få en af de gammeldags meget billig , da de snart helt udgår . Det skulle man benytte sig af , hvis man ikke er til de andre mange ting hos de andre. Her på computeren koster Aps en e jo ikke ekstra.  Husk man har to sider her en startside og en skrivebordsside. Man skifter mellem dem med et tryk på Windows tasten . Windows 8,1 har også en Windows tast i venstre hjørne på skrivebordet. Og man har endnu en side helt i starten . Der skal man klikke på det lille andet ikon forneden i venstre side , for at komme til logind . Her skal man have en lokind . Der er dog vist mulighed for at få den fjernet senere. Der skal dog nok et særlig program til . Man oprette det jo selv ved klargøringen , så det er om at huske det. Det er ikke det samme som det navn man også skal give computeren . Den vigtigste tast er nok den anden på proceslinien . I Windows 8.1 er det den tredje . Dermed kan man komme til faktisk næsten alle ting 

Windows Mail

Hallo ! Allerførst klikker man på appen med konvelutten . Så på krydset i øverst i højre hjørne . Dog hvis der allerede er nogle meddelser kommer man nok straks til denne side og behøver altså ikke klikke på noget kryds . Så skriver man adressen på modtageren i venstre side . Har man allerede skreven til nogle står de der jo og man kan bare klikke på den eller dem man vil sende en mail til . Så skriv meddelsen i det store hvide felt . Bedst først et emne i emnelinien . Man skal som sædvanlig lige klikke der hvor man vil starte med at skrive , Gælder både for emnelinien og det andet . Øverst i højre hjørne er der tre symboler . Det første er til at sende mailen med . Er man ikke online kommer den først i en ellers usynlig udbakke .  Derfra kan man så sende den når man er online . Den næste er til at vedhæfte noget . Og den sidste til at slette noget . 😊🙌👰👮👱 Ved at klikke med højre musetast helt forneden , får man flere muligheder frem . Blandt andet disse smilejs . Man klikke bare på den eller de ønskede. For at få det væk igen klik engang på højre musetast . og engang til for at få det hele væk fra den nederste linie . Hvis man allerede har en Windows Mail adresse kan man bruge den også til alle andre Microsoft ting , hvor man skal have en Microsoft konto .  Og omvendt kan man også bruge det til mail hvis man har oprettet sådan en konte som det første. Har man endnu ingen af delene kommer der sikkert noget frem som det første , hvor man så ved at følge de få og lette anvisninger kan få en . Jeg har dog lige skreven en ofline og den kom ikke i udbakken , men derimod i sendt post . Måske have jeg forbindelse fra en Hotspot til nettet. Eller der er en fejl , eller det er sådan en fejl i systemet som er sådan hos alle . Det betyde jo ikke noget videre , bare man ved det. 
 
Windows8,1
Har man dette skal der en ændring til for at man kan komme til Windows Mailen . Som det første når man klikker på denne AP får man tilbudt en engangskode per sms . Så skal man taste den ind . Og så skal man taste det man logger ind på sin computer med . Næste gang ændres det så til det samme som man logger ind med på sin Live , Outlook . Hotmail E- Mail med . Og denne adresse kommer også til at stå der. Det er den samme  adresse som til Microsoft Kontoen . Om man kan oprette en Microsoft konto uden først at have sådan en adresse ved jeg ikke . Jeg ved er heller ikke sikkert på om den sms kode er en engangs . Men det tror jeg nu nok . Selv om den jo bliver kaldt for en sikkerhedskode. Jeg selv har nemlig flere gange før fået sådan en . Der kommer et nyt startbillede . Og søgeresultarne kommer kun til at ses i højre side , men ellers er der ikke den store forskel i betjeningen . Man kan dog kun komme til kontrolpanelet fra AP siden ved at enten indtaste K , eller søge på hele ordet . De andre mapper ligger nu også lidt forskellige steder. 

Dette er en god Webside Oversætter fra Google ! Man går først til den side som skal oversættes og lader den stå åben . Så går man til denne side og indtaster der den side som skal oversættes adresse i feltet . Vælg så enten nu eller som det første fra og til hvilket sprog der skal oversættes . Klik så på Translate . Nu kommer man automatisk til den nu oversatte side tilbage . Og i nodsætning til oversættelserne af enkelte ord eller sætninger eller også mere er de weboversættelser meget gode!

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 05:07

https://play.google.com/store/apps/details?id=lll.mahjong.connect.free.games

...
20.07 | 12:18
Svært fra næste trin har modtaget 2
03.07 | 16:44
Noget om Løgne har modtaget 1
12.02 | 19:26
Religioner har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE